A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms.

Proof that you are mine 

You fit me better than my favourite sweater.

Hope

Hope

(n.) The first step toward disappointment.

કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

હાજરી કાફી છે ખાલી

આમ જુઓ તો વરસાદ ના પાણી નો ક્યાં કોઈ રંગ હોય છે,
પણ એના આવ્યા પછી મોસમ બધો રંગીન બની જાય છે.

જેની પાસેથી,બે શબ્દો આશ્વાસનના ઝંખતા હોઈઅે,અને ના મળી શકે,તો દિલ ઉભરો ઠાલવે જ…

To self 

Dear younger me,

That was not love.

– Older me