A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms.

Hope

Hope

(n.) The first step toward disappointment.

કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

હાજરી કાફી છે ખાલી

આમ જુઓ તો વરસાદ ના પાણી નો ક્યાં કોઈ રંગ હોય છે,
પણ એના આવ્યા પછી મોસમ બધો રંગીન બની જાય છે.

જેની પાસેથી,બે શબ્દો આશ્વાસનના ઝંખતા હોઈઅે,અને ના મળી શકે,તો દિલ ઉભરો ઠાલવે જ…

Live the every moment

You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun.

Know how rich you are

If you want to know how rich you are, don’t count your money, just roll down tears and count how many hands come to wipe it.