Proof that you are mine 

You fit me better than my favourite sweater.

કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

Live the every moment

You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun.

Even if I had diabetes you would still be my favorite chocolate.

Love

પ્રેમમા જ તાકાત હોય છે સમર્થને ઝુકાવવાની,બાકી રામને ક્યાં જરુર હતી એંઠા બોર ખાવાની.

Life starts from the point you realise you are not special.

Childhood 

Childhood is like being drunk, everyone remembers what you did, except you.