Proof that you are mine 

You fit me better than my favourite sweater.

કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

To self 

Dear younger me,

That was not love.

– Older me

લાગણી આપણી, સંબંધ આપણો, નિભાવો ત્યારે ખબર પડે કોણ આપણું!

No response is a response.

Live the every moment

You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun.

Know how rich you are

If you want to know how rich you are, don’t count your money, just roll down tears and count how many hands come to wipe it.